U+24BE 带圆圈拉丁文大写字母I CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER I

浏览器默认显示
分解字符
相似字符
码位(点代码) U+24BE
序号 9406
区段 封闭式字母数字
加入Unicode版本 1.1
HTML实体 Ⓘ 或 Ⓘ
CSS \24BE
URL编码 %E2%92%BE
域名编码(punycode) xn--duh

UTF编码

UTF-8 0xE2 0x92 0xBE
UTF-16BE 0x24 0xBE
UTF-16LE 0xBE 0x24
UTF-32BE 0x00 0x00 0x24 0xBE
UTF-32LE 0xBE 0x24 0x00 0x00
Copyright © 特殊符号库 [ www.fuhaoku.net ]