𝛴 U+1D6F4 数学倾斜大写Sigma MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL SIGMA

浏览器默认显示 𝛴
分解字符
相似字符
码位(点代码) U+1D6F4
序号 120564
区段 字母和数字符号
加入Unicode版本 3.1
HTML实体 𝛴 或 𝛴
CSS \1D6F4
URL编码 %F0%9D%9B%B4
域名编码(punycode) xn--bl2h

UTF编码

UTF-8 0xF0 0x9D 0x9B 0xB4
UTF-16BE 0xD8 0x35 0xDE 0xF4
UTF-16LE 0xDE 0xF4 0xD8 0x35
UTF-32BE 0x00 0x01 0xD6 0xF4
UTF-32LE 0xF4 0xD6 0x01 0x00
Copyright © 特殊符号库 [ www.fuhaoku.net ]