𝐮 U+1D42E 数学加粗小写U MATHEMATICAL BOLD SMALL U

浏览器默认显示 𝐮
分解字符
相似字符
码位(点代码) U+1D42E
序号 119854
区段 字母和数字符号
加入Unicode版本 3.1
HTML实体 𝐮 或 𝐮
CSS \1D42E
URL编码 %F0%9D%90%AE
域名编码(punycode) xn--0z1h

UTF编码

UTF-8 0xF0 0x9D 0x90 0xAE
UTF-16BE 0xD8 0x35 0xDC 0x2E
UTF-16LE 0xDC 0x2E 0xD8 0x35
UTF-32BE 0x00 0x01 0xD4 0x2E
UTF-32LE 0x2E 0xD4 0x01 0x00
Copyright © 特殊符号库 [ www.fuhaoku.net ]